Genom Att Använda Ivf Befruktas En Donors Äggstock 3

Uppleva ett antal agg som ar lattillgangliga for IVF kommer att oka de odds du kommer att bli forvantansvarda.

Assisted Reproductive Technologies (Craft) innebar en komplicerad process, dar aggstockar som framstalls av aggstockar uppsamlas med unika nalar och dessa agg befruktas med spermier fran det maskulara amnet vid laboratorieforhallanden tillsammans med det resulterande embryot (erna) flyttas till livmoder. Nutida mediciner anvander sig av flera hjalpmedel for reproduktiv teknik, sasom typiskt in vitro fertilisering och intracytoplasmatiska spermieinjektioner (ICSI), aven kallad mikroinjektion. Verkligen ar den enda skillnaden mellan IVF och ICSI vagen for befruktning.

Mikroinjektion eller ICSI symboliserar den overlagset overlagsenaste modaliteten fran de assisterade reproduktionssystemen. Sperma overfors omedelbart till agget med denna teknik. Strax efter att ICSI har tagits till medicinsk anvandning, har effektiviteten av hjalpt reproduktivteknik okat och alskare har storre chans att fa positiva resultat, sarskilt for maskulinitet och nya horisonter oppnas.

1. Tubalfaktor; aggledare ar ockluderade, brutna eller kirurgiskt utskurna.

2. Agg kan inte fangas av aggledarror i tillagg till diffusa intag i magsacken.

3. Agglossningsproblem: alskare kan inte fa graviditet, aven med agglossningsinduktion och intrauterin insemination, eftersom kvinnans amne inte kan agglossas.

4. Endometrios Denna storning foreslar existens av endometriska vavnader, som finns i livmoderhalan vid standardtillstand, i och vid periferin av aggledarror, aggstockar och viscerala organ och foljaktligen kan barande av ett barn inte uppnas.

5. Manskomponent: brist pa sperma i sperma eller oregelbundna amnen eller motilitet hos spermier och ovanligt aggdonation jag utlandet morfologi.

6. Idiopatisk sterilitet Par kan inte fa graviditet i tidigare behandlingslinjer.

7. Immunologisk sterilitet antikropp skapas mot spermier i sperma i amnet eller reproduktionsprogrammet for ditt flickproblem, och att vara gravid kan inte uppnas oavsett intrauterin insemination.

8. Innovativ era av kvinnans amne.

9. Situationer som behover foreimplantation arftlig diagnos

Vad ar faser av In Vitro Fertilization?

1. Agglossning orsakas och agg ar mogna och anvander sig av kroppsliga hormonskott.

2. Fullutvecklat agg ackumuleras.

3. Agget befrukas med kycklingagg, embryon produceras och flyttas in i livmodern.

Forbattrad aggbjudande

Syftet med denna procedur ar vanligtvis att agglossa sa mycket agg som mojligt. For detta specifika syfte anvands undertryckande kroppshormoner (GnRH-analoger) runt i tva veckor vid arrangemang vid langvariga terapier, innan agglossningen orsakas. Dessa hormonella medel arrangemang kan vara sjalv administrerade subkutana injektioner eller sinus squirt. Menstrueras ungefar 10-14 dagar och natter strax efter undertryckande behandlingsmetod, utvarderas patienten inuti belysningen av blodkarlsarbete och ultraljudsundersokning, och hormonella injektioner borjar stimulera agglossningen om den drabbade personen kan bli kvalificerad.

Vid kortbehandlingsbehandlingar orsakas agglossningen pa arbetsdag 2 eller arbetsdag 3 fran tiden, om ingen ovanlig upptackning noteras vid undersokningen och behandlingen paborjas. en injektion laggs till terapin 3 till 4 dagar for att stoppa klackning. Dessutom ar den forvantade mammen forsedd med folattillskott i planeringsstadiet for att forhindra brist pa barns nervsystem. Dessutom paborjas par pa kort-expression antibiotikation strax fore behandlingen for att kunna eliminera mikroorganismer som kan leda till konsfororeningar.

Agglossning skott mal vaxande potential for gravid genom att framkalla agglossning mer agg och fa mycket mer embryon nar agglossningen. Det finns ingen individuell behandlingsmetodprocess som matchar alla individer, sa vi forbereder darfor den storsta terapidagen for varje drabbad person. Behandlingsplanen grundar sig pa alder, kroppsvikt, hallfasthet for aggstockar och blodflodet hos din patient kroppsliga hormonprofil och mangderna av lakemedel modifieras i enlighet med behandlingsprotokollet.

Strax efter att lakemedel borjade orsaka agglossning inforlivas den forvantade mamman med sonografianalys och blodfunktion. Daglig efterlevnad ar vanligtvis nodvandig, efter det att agglossningen stimuleras vid ett visst skede, aven om konsistensen av att halla fast ar sannolikt kanske mycket langre vid baslinjen. Doseringsmangder av lakemedel kan andras i enlighet med att folja upp resultat. Agglossning och mognad av agg kommer att innebara 10 till 12 timmar. Nar agget far en viss storlek, injiceras den gravida nya mammen med slutmognadmedicin som ett satt att hjalpa lukten och patienten ar beredd pa aggcellsortimentproceduren ungefar 36 timmar senare som ett satt att ackumulera agg som anvander speciella kanyler val innan agg klacker ut.

1 bor erkanna att for graviditeter som uppnas med in vitro fertilisering uppfattas ingen funktionsnedsattning eller abnormitet hos ofodda barn andra till folket droger.

Posted in Blog.