Lääne-Virumaal, Kadrina vallas algas liitumine juurdepääsuvõrguga!

Posted on Categories Form, Kadrina

AndIgo Eesti OÜ ehitab 2021. aastal optilisel kaablil põhineva juurdepääsuvõrgu Lääne-Virumal, Kadrina piirkonnas. Juurdepääsuvõrgu valmimistähtajaks on 31.10.2020 Optilisel kaablil põhineva juurdepääsuvõrgu rajamist toetatakse väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruse nr 53 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord“alusel eraldatavatest vahenditest. Märtsil jõuab kõigi 2021. aastal liitumisvõimaluse saavate adressiobjektide postkasti teavituskiri, milles teavitatakse liitumisvõimalusesest ja sellega seotud olulisematest tingimustest. Kuivõrd toetusmeetmest saadavate vahendite kasutamine eeldab projekti elluviimist suhteliselt lühikeses ajaraamis, saame liitumisavaldusi vastu võtta kuni 1. juunini 2021.Juhul … Continue reading “Lääne-Virumaal, Kadrina vallas algas liitumine juurdepääsuvõrguga!”