Juurdepääsuvõrgu üldinfo ja hinnakiri sideoperaatorile

Juurdepääsuvõrgu tingimused

 • Andigo Eesti OÜ arendab ja haldab valguskaabli juurdepääsuvõrku ning annab sideoperaatoritele  kasutusse valguskaabli kiudusid ja võrgusõlmi lõppklientidele teenuse pakkumiseks.
 • Tagame juurdepääsuvõimaluse õiglastel ja võrdsetel alustel kõigile sideettevõtjatele samade liitumistingimuste ja hindadega!
 • Tagame juurdepääsuvõrgu valmimisel sideettevõtjatele ligipääsu passiivsele või aktiivsele lairibataristule AndIgo Eesti OÜ juurdepääsupunktis.
 • Sideoperaatorid peavad lõppkliendi ühendusega pakkuma lõppklientidele oma teenuseid tavapärastel tingimustel.
 • Andigo Eesti OÜ avaldab kodulehel hinnakirja, millest lähtutakse teenuste osutamisel ja tööde teostamisel.
 • Toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrk ühendatakse vabalt ligipääsetava fiiberoptilise baasvõrguga viisil, mis ei nõua täiendavaid ehitustöid nagu trasside rajamine ja seadustamine (operaator peab tulema signaaliga etteantud baasvõrgu punkti või eritingimustel iseseisvalt AndIgo Eesti OÜ juurdepääsupunkti).
 • Ligipääs  on tagatud vähemalt viiele sideettevõtjale
 • Juurdepääsuvõrgud, mis rajatakse toetusmeetme abita, on ühendatud lähima baasvõrguga, millel võib esineda piiranguid.
 • Andigo Eesti OÜ -le kuuluva juurdepääsuvõrgu splitterid asuvad Andigo Eesti OÜ juurdepääsupunktis , millele on ligipääs ainult Andigo Eesti OÜ -l või selle volitatud esindajal.
 • Operaatorile on juurdepääsupunktist lõpptarbijani tagatud füüsiliselt eraldatud kiud,kiupaar.
 • Saades  Operaatorilt  päringu ,edastame kõigile sideettevõtjatele detailse nimekirja lõpptarbijate aadressidest, mida on juurdepääsuvõrguga võimalik ühendada.
 • Kõik ühendused aktiveeritakse pärast kliendiliinide väljaehitamist vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

Tehnoloogia mida kasutab AndIgo Eesti OÜ

 • Toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrk ühendatakse vabalt ligipääsetava fiiberoptilise baasvõrguga viisil, mis ei nõua täiendavaid ehitustöid nagu trasside rajamine ja seadustamine (sideoperaator peab tulema signaaliga etteantud baasvõrgu punkti või eritingimustel iseseisvalt AndIgo Eesti OÜ juurdepääsupunkti).
 • Võrguressurss juurdepääsuvõrguni on tagatud viiele sideettevõtjale ja juurdepääsuvõrk on passiivne P2P PON, mis ühendatakse operaatorite võrguga enamasti läbi splitterite“Hexatronic”.

Sidekaabel

 • Valguskaabli kiu tüüp on “single mode” (SM)
 • Valguskaabli kiud vastab rahvusvahelisele standardile ITU-T G.652-D/G.657.A1
 • Sidekaabli toome maakaablina kinnistu piiri vahetusse lähedusse ja liitunud lõpptarbijatele hoonesse standardselt otsastatuna.

Liitumisega seotud tasud

 • Esmase liitumise hind AndIgo Eesti OÜ juurdepääsuvõrguga on 500 EUR ühe juurdepääsupunkti kohta. Hind sisaldab ühte 1:32 splitterit “Hexatronic” juurdepääsupunktis ja teisi esmaste liitumiste administreerimisega seotud kulusid.
 • Ühendatud lõpptarbija kiurendi tasu sideettevõtjale on 7 eurot kuus.

Enne uue ehitise rajamist kooskõlasta oma projekt meie spetsialistidega ning uuri neilt tehnilise valmiduse loomise võimaluste ja sideehitiste järelevalve vajaduse kohta.

Projektide ja geodeetiliste alusplaanide kooskõlastamise ning tehniliste tingimuste väljastamise küsimustes võta meiega ühendust e-maili teel info@andigo.ee

Kõigile hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele seadustele ja maksumääradele.

Hinnad Sideoperaatorile