Kooskõlastamine

AndIgo Eesti OÜ kooskõlastab siderajatise kaitsevööndisse jäävaid projekte, väljastab tehnilisi tingimusi ning tegutsemislube AndIgo võrgu kaitsevööndis töötamiseks, väljastab AndIgo võrgu väljavõtteid, osutab siderajatise asukoha ettenäitamise teenust  ning ühtlasi likvideerib ka sidevõrgus ette tulevaid rikkeid.
Kõigis küsimustes, mis puudutavad võrgu kaitsevööndis tegutsemist palume pöörduda e-posti aadressile haldus@andigo.ee või helistada tööpäeviti 9:00-15:00 telefonil +372 32 45626

Taotlusvormid 

Alates 02.01.2023.a. AndIgo Eesti OÜ poolt osutatavatele teenustele järgmised hinnad:

Teenuse kirjeldus

Ühik

Hind (KM-ta)

Tehniliste tingimuste väljastamise tasu 

eur/tk

70.-

Ehitusprojektide kooskõlastamine 

eur/tk

60.-

Liinirajatise ettenäitamise tunni tasu 

eur/h

60.-

Valeväljakutsega rikkele väljasõidu tasu

eur/tk

500.-

Täiendav info telefonil +372 32 45626  või e-posti aadressil haldus@andigo.ee