Kooskõlastamine

Posted on Categories Partnerile

AndIgo Eesti OÜ kooskõlastab siderajatise kaitsevööndisse jäävaid projekte, väljastab tehnilisi tingimusi ning tegutsemislube AndIgo võrgu kaitsevööndis töötamiseks, väljastab AndIgo võrgu väljavõtteid, osutab siderajatise asukoha ettenäitamise teenust  ning ühtlasi likvideerib ka sidevõrgus ette tulevaid rikkeid.Kõigis küsimustes, mis puudutavad võrgu kaitsevööndis tegutsemist palume pöörduda e-posti aadressile haldus@andigo.ee või helistada tööpäeviti 9:00-15:00 telefonil +372 32 45626 Taotlusvormid  TAOTLUS TEGUTSEMISLOA SAAMISEKS TAOTLUS TEHNILISTE TINGIMUSTE VÄLJASTAMISEKS TAOTLUS PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS Alates 02.01.2023.a. AndIgo Eesti OÜ poolt osutatavatele teenustele järgmised hinnad: Teenuse kirjeldus Ühik Hind (KM-ta) Tehniliste … Continue reading “Kooskõlastamine”

Juurdepääsuvõrgu üldinfo ja hinnakiri sideoperaatorile

Posted on Categories Partnerile

Juurdepääsuvõrgu tingimused Tehnoloogia mida kasutab AndIgo Eesti OÜ Sidekaabel Liitumisega seotud tasud Enne uue ehitise rajamist kooskõlasta oma projekt meie spetsialistidega ning uuri neilt tehnilise valmiduse loomise võimaluste ja sideehitiste järelevalve vajaduse kohta. Projektide ja geodeetiliste alusplaanide kooskõlastamise ning tehniliste tingimuste väljastamise küsimustes võta meiega ühendust e-maili teel haldus@andigo.ee Kõigile hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele seadustele ja maksumääradele.   Teenused võrgu kasutajatele Kiiupaari rent Ühik Summa KM-ta 1 Kuutasu EUR/jm 0,026.- 1.1 Liitumistasu EUR/tk 80.- Kiu rent juurdepääsuvõrgus … Continue reading “Juurdepääsuvõrgu üldinfo ja hinnakiri sideoperaatorile”